Tydliga krav på innehåll, tillverkningsprocess,


närproduktion, återvunnet eller återvinningsbart,


smarta förpackningar, minskad förbrukning eller


långsiktig hållbarhet är några av våra hörnstenar.

Vi arbetar framför allt med smarta entrélösningar för offentliga miljöer men också renovering och återbruk av befintliga golvmaterial


Vi har sedan länge styrt om våra processer för att verkligen minska CO2-utsläpp och detta genom nya produkter, metoder och system för våra utföranden


Vi har också succesivt startat utbyte av fordon i vår bilpark, utbildat vår personal och skapat stöd för våra kunder att göra bättre val

Vi har som prioritet vid val av produkter och metoder att välja helt- eller delvis återvunnet material med sökbara och dokumenterade källor i produktionsledet


Vissa av våra moment kräver material som ännu inte helt kan tillverkas av återvunnet material

tex. vissa entrésystem, men det skall alltid finnas en väg att återvinna dem för andra applikationer


Våra produkter som används vid renovering av golv skall vara av typen deklarerade men också där en tydlighet avseende lång hållbarhet och ett cirkulärt tänk är avgörande

Vid renovering eller återbruk av en fastighet bör analys av objektet ske där erfarenheten säger att många golvytor kan renoveras i stället för bytas ut


IVL har gjort omfattande utredningar och pekar på stora CO2 besparingar, enligt deras beräkningar mellan 70-85% i förhållande till att byta golv

Vi har redan varit inne på det, men det kan alltid förtydligas;


Vi vet idag att det byts golv i alldeles för hög utsträckning och många gånger helt i onödan


Till stora delar är det beroende på okunskap i ämnet

Vi förespråkar renovering och återbruk av befintliga installationer, idag finns många bra metoder för detta

Ibland kan vissa områden kräva utbyten eller lagningar men vanligtvis kan vi återställa golv till ursprungligt skick så länge de inte av slitage eller bristfälligt underhåll är helt slut


Vi arbetar sedan länge med alla typer av golv, och med huvudfokus på;


• Natursten med en livslängd på >100år, så länge de sköts om på rätt sätt
• Trägolv med en livslängd på >50år, så länge de sköts om på rätt sätt
• Linoleum/plast/gummi med en livslängd på >40år, så länge de sköts om på rätt sätt
• Textila golv med livslängd >15år, så länge de sköts om på rätt sät

Hör av er!


Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och genom åren vunna kompetenser på vad som är möjligt med moderna metoder och system för golv- och ytskiktsunderhåll och städning