TEXTILA GOLV ÄR


väldigt effektiva mot störande ljud men också väldigt bra

smutssamlare


En väl skött textil matta

dammar mindre än ett hårt golv, men

golven måste regelbundet skötas om, för långsiktig funktion


Textila golv skall monteras rätt och de

skall städas och underhållas löpande,

precis som hårda golv


Skillnaden är hur, och med vad det görs


Vi monterar textila golv, och vi tvättar

och underhåller dem också. I vår

entreprenad ingår alltid skötselråd, och vägledning hur man bäst sköter om sitt golv och med vad


Vi månar alltid om hållbarheten och

er långsiktiga ekonomi.