316236507_6069071303127385_1044990928105310788_n
316254001_6069071519794030_943985724755728227_n
marmor
304178511_5859288047439046_6587356244341056967_n
305629351_5859287910772393_3045776131682997539_n
296619500_5733305923370593_5389267752704493205_n
295947606_5733378553363330_5916735883017753454_n
IMG_3850
IMG_3866
331674510_1247499826198576_4199195989321846857_n

Underhåll stengolv


En stenyta tål att slitas och är en av vår tids mest använda byggmaterial i områden med högt slitage och då främst som golv eller trappor


Terazzo eller Cementmosaik i

trappor och entréer är stentyper som är

vanliga i offentlig miljö, men de är också

lätta att skada om man inte gör rätt


Kalksten, marmor, granit är vanligt

som golvmaterial, men också som bänkskivor,

väggbeklädnad och ibland som

komponenter i möbler


Med rätt skötsel och underhåll är det nästan oändliga material

Natursten har en livslängd på minst 100 år men den kräver sin omvårdnad


Natursten är både poröst och sugande och kan fläckas av både fett samt skadas av syror eller salt

Varje stensort har också sina egna, karaktäristiska egenskaper, beroende på dess ingående beståndsdelar och uppbyggnad


Vi har bred erfarenhet av att arbeta med olika stensorter


Vi har utvecklat många tekniker

för natursten, vi har nära samarbeten

med flera leverantörer av produkter

för just natursten


Vi renoverar, lagar, underhåller, utbildar och hjälper till för att ge stenmaterialen just vad de behöver för ett långvarigt liv!
Felaktiga ytbehandlingarVi ser idag ofta sten som är behandlad med polish

Det är en felaktig uppfattning att tro att stenytor behöver ett tätt slitskikt som polish


En stenyta är ett levande material och det är viktigt att den kan avge fukt och därför använder vi produkter som tränger ner i den porösa ytan för att skydda stenen mot yttre påfrestningar men inte stänger in stenen utan låter den fortsätta andas


I de fall då en stenyta behandlats med polish i flera lager så kan det krävas en slipning av ytan för att få bort detta skikt


En slipning kan ske i olika nivåer och med olika verktyg beroende på vilken metod man väljer

En sten som är slipad får naturligt en mindre sugande effekt
Slipning av sten


Vi erbjuder alla nivåer av slipning av sten

Vi använder moderna maskiner och letar ständigt efter nya moderna metoder och verktyg


Vi vill gärna komma ut och göra en bedömning om vilken nivå av slipning er stenyta kräver