• C-mat Standard

    Pris: *ring för offert

    C-mat Standard är en kraftigare matta för att klara trafiken från exempelvis köpcentrum. mattan kan placeras precis innanför entré i antingen en försönkt grop eller direkt på befintligt golv

  • T-mat Standard Vileda

    Pris: *ring för offert

    T-Mat Standard är en matta med elegantare utseende då luggen är tätare än vad den är i andra textila entrémattor. Mattan används med fördel i en entré med skrapmatta samt galler. Mattan kan fås med gummikant eller utan.