Lite bilder från verkligheten

Klicka på boken för att börja läsa. Klicka på sidorna för att vända blad.

Följande bilder är tagna från verkligheten. Allt från hur det ibland ser ut när vi kommer för att börja jobba till färdigt golv. Vi bjuder er också bilder på arbete med våra olika utrustningar. Detta är ett levande forum som allt eftersom kommer att uppdateras, kanske också med dina golv....

Klicka på boken och sidorna för att bläddra: